“Çocuk Gelişimi” Salı Toplantıları

ÇGEDER ve Ankara Çocuk Gelişimi Uzmanları Platformu Etkinliği

Alanda çalışan ÇG Meslektaşlarımız, öğrenciler, akademisyenler her ayın ilk SALI günü toplanıyor. Olgu paylaşımları için bize katılın.

 

  • 4 Nisan 2017 Salı / 18.00-20:00

Toplantıya kamuda çalışan, sağlık sektöründe çalışan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan çocuk gelişimciler ile çocuk odaklı aile danışmanlığı yapan çocuk gelişimciler ve çocuk gelişimi öğrencileri  katılmışlardır.

Toplantı içeriğinde Çocuk Gelişimi Uzmanı Ebru Aksu vaka sunumu yaptı. Sunulan vaka, hastane, özel eğitim ve danışmanlık desteği üçgeninde çok yönlü olarak değerlendirilmiştir.Adres: Meşrutiyet Cad. No 46/12 Kocatepe Ankara

 

  • 2 Mayıs 2017 Salı / 18.00-20:00

Benal Saraçoğlu Yardımcı “Kabuki Sendromu”, Şeniz Ersin “BTA-YBG” ile ilgili vaka sunumu yapmışlar mesleki bilgilerimize yenilerini katmışlardır. Sevgili meslektaşlarımıza değerli bilgilerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz.

ÇGEDER