ICF-CY MedUse


Bu proje, Avrupa Komisyonunun desteği ile sürdürülmektedir. Proje konusunda Komisyon  herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erken Müdahalede Problem çözme aracı olarak ICF-CY

ICFCY-MEDUSE

 

ICF-CY-MedUse, Erasmus+ Stratejik Ortaklık çerçevesinde bir Avrupa projesidir. Proje 1 Eylül 2015 den 30 Ağustos 2018 e kadar sürecektir. Sosyal Pediatri ve Erken Çocukluk Müdahale (Early Intervention)Hizmetlerinde ICF-CY hakkında bilgi düzeyi ve kullanımın arttırılması, projenin odak noktasıdır.

 

Proje Ortakları

Medical School Hamburg, Germany
Unıversıty Of Roehampton, England
University Children’s Hospital Skopje, Republic of Macedonia
Office For Informatic, Social And Cultural Cooperation, Austria
Ruprecht Karls Unıversıty Heıdelberg / Mannheim Institute Of Public Health, Social And Preventive Medicine, Germany
German Society Of Social Pediatrics, Germany
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Turkey
S.I.N.N. Austria
Eugenio Medea (Scientific Institute For Research Hospitalization And Health Care)- La Nostra Famiglia, Italy
German Association Of Interdisciplinary Early Childhood Intervention, Germany

ICF-CY Med Use, ERASMUS + stratejik ortaklık çerçevesinde yürütülen ve Hamburg Tıp Fakültesi tarafından koordine edilen bir Avrupa Birliği projesidir. Proje, 01.09.2015 ve 31.08.2018 tarihleri arasında Almanya, Avusturya, Makedonya, İngiltere, İtalya ve Türkiye’den ortaklarla yürütülmektedir. Proje, ICF-CY ( International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth People/ İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması-Çocuk ve Gençlik Versiyonu) hakkında farkındalığın arttırılması ve bu sistemin Erken Müdahale’de kullanımına odaklı olarak yürütülmektedir

İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF, WHO 2001), sadece yetersizlikler ve kısıtlılıkların tanımlanmasında değil aynı zamanda özel gereksinimi olan bireylerin becerilerinin belirlenmesinde de kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Ebeveyn ve farklı alanlardaki profesyonellerin (Hekimler, Çocuk Gelişimciler, Hemşireler, Terapistler, Psikologlar, Eğitimciler) ortak dil kullanmasını sağlayan bir tamamlayıcıdır.

ICF-CY MedUse, özel gereksinimi olan çocuk ve gençler için transdisipliner hizmetleri bağlamındaki tanı, değerlendirme ve dokümantasyon anahtar yetkinliklerin güçlendirilmesini hedefler. Ayrıca, proje ebeveynlere problem çözme aracı sunar ve ebeveynin çocuğun tedavi, terapi ve eğitim programına tam katılımlarına olanak tanır.

ICF-CY Uygulama Çevirmeni’
(2016 Sonbahar)
ICF-CY Uygulama Çevirmeni, kişisel verilere ulaşmadan, ICF-CY’nin klinik uygulamalarda (hikaye alma, tanılama, tedavi ve terapi planı) kullanımının arttıracak bir elektronik araçtır.
Online bir uygulama olarak ( kişisel verileri kullanmadan) ICF-CY nin hastalık tablosu ve kendi kendine öğrenme aracı olarak (katılımcıdan katılımcıya öğrenme işlevi yoluyla), “içeriğe duyarlı arama fonksiyonları” aracılığıyla kullanıcının diğerlerinin deneyim ve bilgilerine erişimine olanak sağlar.

ICF-CY Karma Eğitim Platformu
(2017 Bahar)
ICF-CY Karma Eğitim Platformu: Erken Müdahale alanında karşılaştırılabilir standartlaştırılmış eğitim faaliyetlerini kolaylaştırmak ve desteklemek için bütünleşik bir veri tabanı kümesi ile uygulanan çok fonksiyonlu bir online araçtır.

ICF-CY Online Eğitim Pasaportu (2017 Sonbahar)
ICF-CY Online Eğitim Pasaportu, ICF-CY eğitimleri için kalite güvencesi verir ve aynı zamanda DSÖ tarafından önerilen kriterler doğrultusunda eğitimler sağlar. Pasaport, çevirimiçi değerlendirme/belgelendirme temelindedir ve bireysel eğitim portföyü ve fırsatları sunar.