Komisyonlarımız

Sevgili Meslektaşlarımız,

Komisyonlarda görev almanız ve deneyimlerinizi diğer meslektaşlarımızla paylaşmanız çalışmaların verimli olması açısından önemlidir.

Üyesi olmak istediğiniz komisyonun adını da içeren bir mailinizi, cge@cgeder.com adresine yollamanızı önemle hatırlatırız.

 

KOMİSYONLARIMIZ

1. BASIN VE SOSYAL MEDYA / HALKLA ILIŞKILER KOMİSYONU

Derneğe ait basılı ve/veya online yayınları planlamak, düzenlemek, içeriğini belirlemek ve dağıtımını sağlamak.
Derneğin medya ve sosyal medya ilişkilerini yürütmek.

2. OLAĞAN ÜSTÜ KOŞULLARDA ÇOCUK KOMİSYONU

Afet, Kriz gibi ülkede veya bölgesel olarak oluşan olağan üstü durumlara yönelik
Mevcut durum analizi
Bilgi edinmek​
Gereksinim belirlemek
Gereksinimler ve dernek olanakları çerçevesinde çalışmalar yapmak

3. ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU
Planlama
İhtiyaçlar
Analizler yapmak

4. SOSYAL VE MESLEKİ DAYANIŞMA KOMİSYONU
Diğer STK lar ile ilişkiler
Halkla ilişkiler(Aile, Danışan)ları uygun komisyonlara yönlendirmek
Üyelere arasındaki mesleki ilişkiyi güçlendirecek çalışmalar planlamak ve yürütmek.
Kültür, sanat vb konularda derneğin faaliyetlerini yürütmek.
Alanda farklı platformlarda görev yapan meslektaşların birbirlerine kolayca ulaşmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar planlama ve uygulama.

5. SÜREKLİ EĞİTİM KOMİSYONU
Üyelerin ve Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeye ve güncel gelişmeler ve ihtiyaçlara yönelik;
Yıllık eğitim programlarını planlamak, organize etmek ve eğitimlerin sürekliliğini sağlamak.

 

6. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PROJELER KOMİSYONU

“Erken Çocukluk, Risk Altındaki Çocuklar, Özel Gereksinimi Olan Çocuklar, Ergenlik, Aile Ve Ebeveyn Destek” gibi alana yönelik bilimsel ve alan çalışmalarına yönelik;
Mevcut durum analizi​
Analizler yapmak
Eylem Planları Hazırlamak
“Bilimsel bilgi üretimi”, İstatiksel yöntemler, araştırma teknikleri konusunda danışmanlık vermek
Dernek adına bilimsel araştırma, çalışma, faaliyetleri planlama ve düzenleme, uygulama, sonuçlarını yayınlama
Çocuk Gelişimi ile ilgili bilimsel bilgi havuzu oluşturma,
Uluslararası, Ulusal, Bölgesel ve kurumsal proje teklif çağrılarını takip etme,
Dernek tarafından başlatılan/yürütülen veya derneğin

7. YASAL DÜZENLEMELER VE ÖZLÜK HAKLARI
Mesleki haklar, meslek yasası ve standartları.
Resmi kurumlarla ilişkiler.
Meslek Yasası konusunda çalışmalar yürütmek.

 

Komisyonların Çalışma İlkeleri;

  • Komisyonlara ÇGE-DER üyesi olan Çocuk Gelişimciler katılabilirler,
  • Komisyonlar kendi içlerinde Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri belirleyebileceklerdir. Komisyon Başkan ve Yardımcılarının Genel Merkezle iletişimin ve bilgi paylaşımının daha hızlı olmasının sağlanması amacıyla Ankara’da ikamet etmesi yararlı olacaktır,
  • Çalışmaların etkin ve verimli olabilmesi için, görev alan tüm üyelerin komisyonun görev alanı ile ilgili olarak bilgi, deneyim ve çalışmalarının olması ön koşuldur,
  • Komisyonlarda görev almayı talep eden tüm üyeler komisyon çalışmaları için gerekli görev ve sorumlulukları yerine yetirmek üzere gerekli zamanı ayıracaklarını taahhüt etmiş kabul edilir,
  • Başkanlar komisyon çalışmalarının uygulama süreci ve sonuçları konusunda ÇGE-DER Genel Merkezi Yönetim Kurulunu bilgilendirirler.