Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Nurper ÜLKÜER – Genel Başkan
UNICEF New York Genel Merkezinde yürüttüğü Erken Çocukluk programları bölüm başkanlığı görevinden 2012 Ağustos’unda emekli olan Nurper Ülküer, daha önce de 4 yıl UNICEF’in eğitim ve çocuk gelişimi Orta Asya bölge danışmanlığını yapmıştır.

UNICEF Türkiye’de Temel Eğitim, Erken Çocukluk Gelişimi, Araştırma-İzleme ve Değerlendirme, Çocukların Korunması, Kadın ve İletişim, Çocuk Hakları ve Politikaları ile ilgili programları da yöneten, Ülküer, 2004-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinde Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmıştır.

Hacettepe Universitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunudur. Londra Üniversitesinden Eğitim Psikolojisi ve Karşılaştırmalı Eğitim alanlarında Master (MA), ve Doktara (Ph.D.) dereceleri vardır. 1987 yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında Doçentlik derecesini almıştır.

Ulusal ve uluslararası platformlarda, çocuk politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdüren Ülküer, Türkiye Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği Genel Başkanı, ve Dünya Okul Öncesi Eğitimi Organizasyonu OMEP’in yaşam boyu şeref üyesidir.

 

Yasemin YILMAZER-Genel Sekreter
2003 Yılında Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünden lisans, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Halen, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi bölümünde doktora programında devam etmektedir. 2006/2012 yıllarında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Şubesi’nde, 2012 yılından itibaren ise Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Gelişimci olarak görev yapmaktadır.
2012 yılından beri ÇGEDER Yönetim Kurulunda görev almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. D. Melek ER-SABUNCUOĞLU-Genel Bşk. Yrd.

Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans (1988) öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi YO. Çocuk Gelişimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans (1992) ve Doktora (1998) çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı.
1988-1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Gelişimci olarak, 1998-2010 yılları arasında Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda “Çocuk Gelişimci, Şube Müdürü, Proje Koordinatörü ve Daire Başkanı” olarak ve 2010-2012 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi’nde Engelsiz Birim Koordinatörü olarak görev yapmıştır.
Kamu görevlerini yürüttüğü süreçte çeşitli üniversitelerde kısa zamanlı olarak dersler verdi. 2010 yılında kamu görevinden emekli olduktan sonra, çeşitli üniversitelerde tam ve yarı zamanlı olarak görev yapmıştır.
Sağlık kurumlarında çocuk, engellilik, erken çocukluk destek programları, erken çocuklukta özel eğitim, yükseköğrenimde engelli hak ve hizmetleri , ICF-CY alanlarında çalışmalar yapmaktadır.


Doç. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI – Genel Bşk. Yrd.
Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu lisans programını 2001 yılında bitiren yazar, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden bilim uzmanlığı, 2009 yılında ise doktora unvanını almıştır.
Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde 2002-2009 yılları arasında ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde 2009-2010 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde 2010 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmış olup, 2012 yılında doçent unvanını almıştır.
Çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, gelişimsel değerlendirme ve erken müdahale alanlarında teorik ve uygulamaya dayalı çalışmaları bulunmaktadır.

 

Esra TİFTİK – Sayman
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra Ankara’da özel bir rehabilitasyon merkezinde çeşitli tanılara sahip çocuklarla bireysel ve grup eğitimlerini planlama, program oluşturma, uygulama ve aile eğitimi alanlarında görev yapmıştır.
2007-2010 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi “Çocuk Gelişim Ünitesi”nde erken çocuklukta müdahale, sağlam çocuk takibi, anne-babalara ebeveynlik becerilerini destekleme hizmeti ve aile danışmanlığı hizmeti vermiştir.

2010 Temmuz ayından itibaren halen devam ettiği Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde “Çocuk Gelişim Ünitesi”nde hizmet vermeye devam etmektedir.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Evlilik Danışmanlığı master eğitimine devam etmektedir. Evli ve bir erkek çocuk annesidir.


 

 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Fatma ELİBOL -Üye

Lisans eğitimini 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Bölümü’nde tamamladıktan sonra, iki yıl bir özel eğitim merkezinde, 1997-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2000 yılında yüksek lisansını, 2007 yılında doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programında tamamlamıştır. 2010 yılından beri Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı Bölümde; Hastane ve Çocuk, Gelişimsel Açıdan Risk Altındaki Çocuklar ve Aileleri, Erken Müdahale Programları, Çocuk ve Oyun Derslerini, Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Normal ve Atipik Gelişim vb derslerini vermektedir. Erken müdahale alanında teorik ve pratik çalışmaları bulunmaktadır.

 

Hande ATAÇ – Üye
1989/Çanakkale-Ezine doğumludur. İlk orta ve lise öğrenimini Çanakkale’de sürdürmüştür.
Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur.
Aynı yıl Ankara’da bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde erken çocukluk dönemi, özellikle down sendromu ve otizm tanılı çocuklarla bireysel ve grup eğitimlerinde görev almıştır.

2014 yılında Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,Iğdır Devlet Hastanesinde “Çocuk Gelişim Ünitesi”nde erken çocuklukta gelişim takibi, sağlam çocuk takibi, yatan hasta gelişim takibi, aile danışmanlığı hizmeti vermiştir.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi “Çocuk Gelişim Polikliği kurucusudur. 2015 Ağustos ayından itibaren de bu poliklinikte hizmet vermektedir.

Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Aile Danışmanlığı ve Çocuk Gelişim bölümlerinde master eğitimine devam etmektedir.